Jacht en de Wet.

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht.

In deze Wet natuurbescherming wordt ook alles geregel voor de in het wild levende dieren met betrekking tot de bescherming, de jacht en beheer en schadebestrijding.

Een duidelijke uitleg over de begrippen als Jacht, Vrijstelling, Ontheffing en Opdracht, zoals in de Wet Nieuwe natuur gehanteerd, wordt duidelijk omschreven op de website van Faunabeheereenheden.nl

Ga naar de website Faunabeheereenheden.nl - De Wet