Jachtkalender

 

Jacht soorten

De jacht is in de aangegeven periode toegestaan van zonsopkomst tot zonsondergang behoudens de jacht op de wilde eend, die is toegestaan van een halfuur voor zonsopgang tot een haf uur na zonsondergang:

  Haas            - 15 oktober t/m 31 december
  Fazanthaan   - 15 oktober t/m 31 januari
  Fazanthen     - 15 oktober t/m 31 december
  Wilde eend    - 15 augustus t/m 31 januari
  Houtduif        - 15 oktober t/m 31 januari ***
  Wild konijn     - 15 augustus t/m 31 januari ***

*** Konijn, houtduif, mogen het hele jaar geschoten worden in het kader van beheer/schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan de gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

Landelijk vrijgestelde soorten

 De landelijk vrijgestelde diersoorten, die bij schade  of dreigende schade (Landbouwschade en Faunaschade) mogen worden bestreden, conform het besluit Wnb artikel 3.1,  artikel 3.15 eerste lid.  

 • Zwarte kraai,
 • Kauw,
 • Houtduif,
 • Konijn,
 • Canadese gans,
 • Vos

Voor beheer en schadebestrijding heeft u toestemming nodig van de grondgebruiker voor het betreden van de gronden, bij het gebruik van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing.

Grofwild

De Jacht op alle soorten grofwild is niet geopend en wordt slechts met ontheffing van de Provincie toegestaan voor de op de ontheffing genoemde soorten, aantallen en periodes.

 • Ree Geit,
 • Ree Bok,
 • Damhert Hinde,
 • Damhert Hert,
 • Edelhert Hinde,
 • Edelhert Hert

Voor beheer en schadebestrijding heeft u naast de juiste Ontheffing ook toestemming nodig van de grondgebruiker voor het betreden van de gronden, bij het gebruik van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing.

Verwilderde diersoorten en exoten

Niet beschermde inheemse diersoorten dit zijn (verwilderde huisdiersoorten en exoten) vallen niet onder de bescherming van de wet.

 • Verbasterde boerengans,
 • Nijlgans,
 • Beverrat,
 • Muskusrat,
 • Indische gans,
 • Wasbeer,
 • Marterhond / Wasbeerhond,
 • Muntjak

De bovengenoemde soorten mogen alleen worden gedood, indien hiervoor een Opdracht van de Provincie Flevoland is afgegeven en mogen dan alleen gedood worden met de middelen die in de betreffende Opdracht genoemd zijn.

Voor beheer en schadebestrijding heeft u naast de juiste Opdracht ook toestemming nodig van de grondgebruiker voor het betreden van de gronden, bij het gebruik van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing.