Disclaimer

Onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en tot stand gekomen. We kunnen evenwel niet garanderen dat zij geen verouderde of kennelijk onjuiste informatie bevat. We waarderen het wanneer u de moeite neemt om ons op eventuele onvolkomenheden te wijzen zodat wij het nodige kunnen doen om evidente fouten te corrigeren.

De WBE Noordoostpolder houd zich het recht voor om de informatie op de website te wijzigen, te verwijderen op opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Deze site dient als bron van (basale) informatie. Er wordt uitdrukkelijk geen verplichting aangegaan jegens derden. Aan de informatie kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De WBE Noordoostpolder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit informatie zoals vermeld in communicatie vanuit de website.

Verwijzingen naar (websites van) externe partijen hebben een informatief karakter. De WBE Noordoostpolder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden.